นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้าของเรามีระยะเวลา 7 วัน หากผ่านไป 7 วันนับตั้งแต่การซื้อของคุณ เราไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนให้คุณเต็มจำนวนได้

เพื่อให้มีสิทธิ์คืนสินค้า สินค้าของคุณต้องไม่มีการใช้งานและอยู่ในสภาพเดียวกับที่คุณได้รับ ต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมด้วย

กรุณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของพัสดุก่อนการเปิดบรรจุภัณฑ์
โดยการอัดวิดิโอหรือถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน เพื่อป้องกัน

สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท ทุกสี ซื้อแล้ว ไม่รับเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อน ยืนยันคำสั่งซื้อ
**กรณีสีฝุ่นมีปัญหา สีเป็นก้อน มีความชื้น จะต้อง ไม่เปิดบรรจุภัณฑ์ หรือใช้งานสินค้า (สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย


[สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท กรณีเป็นก้อน มีความชื้น หรือ ผิดปกติ ห้ามเปิดใช้งาน]

**ทั้งนี้สินค้าที่รับคืนได้ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากมีการดัดแปลงหรืองัดแงะจนเสียหายไม่รับคืนทุกกรณี**

ติดต่อเรา

หากสินค้ามีปัญหา ส่งผิด ต้องการ เคลมสินค้า
หรือ มีปัญหาการใช้งาน  ท่านสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางดังนี้

093-318-5585 ดินทร์
Line ID :din.pdt