ดินทร์ พาวเดอร์โค้ท

DIN POWDER COAT
111 หมู่ 8 ตำบลไทรย้อย
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
โทร.093-318-5585