บริษัท ดินทร์ พาวเดอร์โค้ท จำกัด
DIN POWDER COAT CO.,LTD
111 หมู่ 8 ตำบลไทรย้อย
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
โทร.093-318-5585
Email: DIN.PDT@GMAIL.COM
Line ID:@din.pdt