เงื่อนไข การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

หากท่านพบว่าสินค้ามีปัญหาจากการผลิต เช่น ไฟไม่ติด ใช้งานเครื่องไม่ได้ มีเสียงดัง หรือ ไฟช๊อต สามารถแจ้งขอเปลี่ยนเคลมได้ มีระยะเวลารับประกันสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่สินค้าส่งถึงโดยตรวจได้จาก หมายเลขพัสดุ  โดยต้องบรรจุสินค้าลงในหีบห่อลักษณะเดิม และ กรุณาจัดส่งกลับมาที่ ร้านค้าทันที พร้อมแนบหลักใบเสร็จ สลิปโอนเงิน หรือการชำระเงิน (ไม่มีรับประกันการซ่อม) หากอุปกรณ์นั้น ถูกแกะสติ๊กเกอร์รับประกันออก หรือมีรอยฉีกขาด ถือว่าหมดการรับประกันทันที อะไหล่สิ้นเปลืองทุกชนิด ไม่มีการรับประกัน

 

เงื่อนไขการยกเว้นการรับประกันสินค้า

1.การฉีกขาด ของสติ๊กเกอร์รับประกัน หรือ การแกะสติ๊กเกอร์รับประกันออก นั้นให้ถือว่าหมดประกันทันที

  1. การเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ , สงคราม , จลาจล, อุปกรณ์โดนน้ำ หรือ ตกกระแทก
  2. การเสียหายที่เกิดจากแมลงและสัตว์
  3. การเสียหาย การแตกหัก ของชิ้นส่วนทางกล พลาสติก กล่อง แผ่นรองแผงวงจร
  4. การเสียหายที่เกิดจาก การใช้งานที่ผิดวิธี การต่อวงจรผิดพลาด การจ่ายกระแสไฟเกิน ความประมาทเลินเล่อ การใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ การหลุดหรือขาดของสายนำสัญญาณอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดลักษณะ

การส่งสินค้าเคลมการรับประกัน

ส่งสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งระบุอาการที่ได้รับความเสียหาย มายัง

ดินทร์ พาวเดอร์โค้ท
111
หมู่ 8 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โทร 093-318-5585
LINE ID : @DIN.PDT

 

ทางเรามีอะไหล่สำรอง สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องกับทางร้าน

สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าไป หลังจากหมดประกัน 1 ปื ทางร้าน ยังมี อะไหล่สำหรับเปลี่ยนซ่อมให้จนกว่าจะหมดอายุการใช้งานของอุปกรณ์