สินค้า

ลดราคา!

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ตั้งเวลา สำหรับเตาอบแก๊ส

฿6,500.00฿15,500.00

ตุ้คอนโทรล ควมคุมอุณหภูมิ แก๊ส สามารถตั้งเวลาได้

-ระบบจะทำงาน โดยการตรวจจับอุณหภูมิ และสั่งจุดแก๊ส เมืออุณหภูมิถึงจุดที่กำหนด ระบบจะตัดการจ่ายแก๊ส และ เมื่อเวลาต่ำกว่ากำหนดระบบจะทำการจุดแก๊สอีกครั้ง
– ระบบตั้งเวลา เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดแก๊สและตัดการทำงานของชุดจุดสปาร์ค

เลือก
ควบคุม 1 หัวเตา = 6,500บาท
ควบคุม 2 หัวเตา = 9,500บาท
ควบคุม 3 หัวเตา = 12,500บาท
ควบคุม 4 หัวเตา = 15,500บาท
ควบคุม 5 หัวเตา = 18,500บาท
ควบคุม 6 หัวเตา = 21,500บาท

 

storefrontร้านค้าclose
LINE LOGO SVG แชท

 

 

ชุดตู้คอนโทรลควบคุม อุณหภูมิ ระบบแก๊ส

ชุดควบคุม 1 หัวเตา ราคา 6,500บาท

สามารถควบคุมอุณหภูมิและตั้งเวลาการทำงานได้แบบอัตโนมัติ

ตัดระบบแก๊ส เมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนด และ จุดแก๊สอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิ ต่ำกว่าอุณหภูมิที่กำหนด ±5°Cองศา

ตัดแก๊ส เมื่อตรวจจับไม่เจอเปลวไฟ ตรงหัวเตาอินฟาเรด เพื่อป้องกันการสะสมของแก๊ส ภายในเตา ป้องกันอัตราย.
ไม่ต้องตัดต่อสายไฟ สามารถ ประกอบเสียบปลั๊กใช้งานได้ทันที

คุณสมบัติ

 • ระบบไฟ 1เฟส 220VAC
 • กระแสระหว่างระบบทำงานที่ : 0.47A
 • โซลินอยด์วาล์ว 1/4 (2 หุน) 220VAC 2w
 • Circuit Breaker 1P 10A
 • Relay 5A 220VAC
 • Thermocouple type K 2M
 • กล่องจุดแก๊ส 220VAC
 • Temp control
     1.สามารถตั้งค่าอุณณหภูมิ 30-400°C
      2.
  สามารถตั้งค่าเวลา เป็น (วินาที 999) ,(นาที 999) ,(ชั่วโมง 999)
      3.
  เลือกตั้งค่าการทำงาน แบบอัตโนมัติ โดยเมื่อถึงอุณภูมิที่กำหนด ระบบจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง เมื่อหมดเวลาที่กำหนด
  ระบบจะตัดการทำงานของระบบแก๊ส และมีเสียงแจ้งเตือน
      4.
  เลือกกดปุ่มตั้งเวลาการทำงาน ระบบจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง เมื่อหมดเวลาที่กำหนดระบบจะตัดการทำงานของระบบแก๊ส
   
  และมีเสียงแจ้งเตือน (ติดต่อร้านค้าเพื่อเพิ่มปุ่ม กดตั้งเวลาการทำงาน)
    5.
  ปิดการตั้งค่าการทำงานของการจับเวลา 

สินค้าภายในกล่อง

ตู้คอนโทรลระบบ X 1

โซลินอยด์วาล์ว X 1

กล่องจุดแก๊ส X 1
เขี้ยวจุด X 1

สายไฟ 2.8M X 1

สายสัญญาณ 2M X 1


ชุดตู้คอนโทรลควบคุม อุณหภูมิ ระบบแก๊ส

ชุดควบคุม 2 หัวเตา ราคา 9,500บาท

สามารถควบคุมอุณหภูมิและตั้งเวลาการทำงานได้แบบอัตโนมัติ

ตัดระบบแก๊ส เมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนด และ จุดแก๊สอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิ ต่ำกว่าอุณหภูมิที่กำหนด ±5°Cองศา

ตัดแก๊ส เมื่อตรวจจับไม่เจอเปลวไฟ ตรงหัวเตาอินฟาเรด เพื่อป้องกันการสะสมของแก๊ส ภายในเตา ป้องกันอัตราย.
ไม่ต้องตัดต่อสายไฟ สามารถ ประกอบเสียบปลั๊กใช้งานได้ทันที

คุณสมบัติ

 • ระบบไฟ 1เฟส 220VAC
 • กระแสระหว่างระบบทำงานที่ : 0.47A
 • โซลินอยด์วาล์ว 1/4 (2 หุน) 220VAC 2w
 • Circuit Breaker 1P 10A
 • Relay 5A 220VAC
 • Thermocouple type K 2M
 • กล่องจุดแก๊ส 220VAC
 • Temp control
     1.สามารถตั้งค่าอุณณหภูมิ 30-400°C
      2.
  สามารถตั้งค่าเวลา เป็น (วินาที 999) ,(นาที 999) ,(ชั่วโมง 999)
      3.
  เลือกตั้งค่าการทำงาน แบบอัตโนมัติ โดยเมื่อถึงอุณภูมิที่กำหนด ระบบจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง เมื่อหมดเวลาที่กำหนด
  ระบบจะตัดการทำงานของระบบแก๊ส และมีเสียงแจ้งเตือน
      4.
  เลือกกดปุ่มตั้งเวลาการทำงาน ระบบจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง เมื่อหมดเวลาที่กำหนดระบบจะตัดการทำงานของระบบแก๊ส
   
  และมีเสียงแจ้งเตือน (ติดต่อร้านค้าเพื่อเพิ่มปุ่ม กดตั้งเวลาการทำงาน)
    5.
  ปิดการตั้งค่าการทำงานของการจับเวลา 

สินค้าภายในกล่อง

ตู้คอนโทรลระบบ X 1

โซลินอยด์วาล์ว X 2

กล่องจุดแก๊ส X 2
เขี้ยวจุด X 2

สายไฟ 2.8M X 1

สายสัญญาณ 2M X 1

สายสัญญาณ 2.5M X 1


ชุดตู้คอนโทรลควบคุม อุณหภูมิ ระบบแก๊ส

ชุดควบคุม 3 หัวเตา ราคา 12,500บาท

สามารถควบคุมอุณหภูมิและตั้งเวลาการทำงานได้แบบอัตโนมัติ

ตัดระบบแก๊ส เมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนด และ จุดแก๊สอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิ ต่ำกว่าอุณหภูมิที่กำหนด ±5°Cองศา

ตัดแก๊ส เมื่อตรวจจับไม่เจอเปลวไฟ ตรงหัวเตาอินฟาเรด เพื่อป้องกันการสะสมของแก๊ส ภายในเตา ป้องกันอัตราย.
ไม่ต้องตัดต่อสายไฟ สามารถ ประกอบเสียบปลั๊กใช้งานได้ทันที

คุณสมบัติ

 • ระบบไฟ 1เฟส 220VAC
 • กระแสระหว่างระบบทำงานที่ : 0.47A
 • โซลินอยด์วาล์ว 1/4 (2 หุน) 220VAC 2w
 • Circuit Breaker 1P 10A
 • Relay 5A 220VAC
 • Thermocouple type K 4M
 • กล่องจุดแก๊ส 220VAC
 • Temp control
     1.สามารถตั้งค่าอุณณหภูมิ 30-400°C
      2.
  สามารถตั้งค่าเวลา เป็น (วินาที 999) ,(นาที 999) ,(ชั่วโมง 999)
      3.
  เลือกตั้งค่าการทำงาน แบบอัตโนมัติ โดยเมื่อถึงอุณภูมิที่กำหนด ระบบจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง เมื่อหมดเวลาที่กำหนด
  ระบบจะตัดการทำงานของระบบแก๊ส และมีเสียงแจ้งเตือน
      4.
  เลือกกดปุ่มตั้งเวลาการทำงาน ระบบจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง เมื่อหมดเวลาที่กำหนดระบบจะตัดการทำงานของระบบแก๊ส
   
  และมีเสียงแจ้งเตือน (ติดต่อร้านค้าเพื่อเพิ่มปุ่ม กดตั้งเวลาการทำงาน)
    5.
  ปิดการตั้งค่าการทำงานของการจับเวลา 

สินค้าภายในกล่อง

ตู้คอนโทรลระบบ X 1

โซลินอยด์วาล์ว X 3

กล่องจุดแก๊ส X 3
เขี้ยวจุด X 3

สายไฟ 2.8M X 1
สายสัญญาณ แยก สามารถสลับสายได้

สายสัญญาณ 2M X 1

สายสัญญาณ 2.5M X 1

สายสัญญาณ 3M X 1


ชุดตู้คอนโทรลควบคุม อุณหภูมิ ระบบแก๊ส

ชุดควบคุม 4 หัวเตา ราคา 15,500บาท

สามารถควบคุมอุณหภูมิและตั้งเวลาการทำงานได้แบบอัตโนมัติ

ตัดระบบแก๊ส เมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนด และ จุดแก๊สอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิ ต่ำกว่าอุณหภูมิที่กำหนด ±5°Cองศา

ตัดแก๊ส เมื่อตรวจจับไม่เจอเปลวไฟ ตรงหัวเตาอินฟาเรด เพื่อป้องกันการสะสมของแก๊ส ภายในเตา ป้องกันอัตราย.
ไม่ต้องตัดต่อสายไฟ สามารถ ประกอบเสียบปลั๊กใช้งานได้ทันที

คุณสมบัติ

 • ระบบไฟ 1เฟส 220VAC
 • กระแสระหว่างระบบทำงานที่ : 0.47A
 • โซลินอยด์วาล์ว 1/4 (2 หุน) 220VAC 2w
 • Circuit Breaker 1P 10A
 • Relay 5A 220VAC
 • Thermocouple type K 4M
 • กล่องจุดแก๊ส 220VAC
 • Temp control
     1.สามารถตั้งค่าอุณณหภูมิ 30-400°C
      2.
  สามารถตั้งค่าเวลา เป็น (วินาที 999) ,(นาที 999) ,(ชั่วโมง 999)
      3.
  เลือกตั้งค่าการทำงาน แบบอัตโนมัติ โดยเมื่อถึงอุณภูมิที่กำหนด ระบบจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง เมื่อหมดเวลาที่กำหนด
  ระบบจะตัดการทำงานของระบบแก๊ส และมีเสียงแจ้งเตือน
      4.
  เลือกกดปุ่มตั้งเวลาการทำงาน ระบบจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง เมื่อหมดเวลาที่กำหนดระบบจะตัดการทำงานของระบบแก๊ส
   
  และมีเสียงแจ้งเตือน (ติดต่อร้านค้าเพื่อเพิ่มปุ่ม กดตั้งเวลาการทำงาน)
    5.
  ปิดการตั้งค่าการทำงานของการจับเวลา 

สินค้าภายในกล่อง

ตู้คอนโทรลระบบ X 1

โซลินอยด์วาล์ว X 4

กล่องจุดแก๊ส X 4
เขี้ยวจุด X 4

สายไฟ 2.8M X 1
สายสัญญาณ แยก สามารถสลับสายได้

สายสัญญาณ 2M X 1

สายสัญญาณ 2.5M X 1

สายสัญญาณ 3M X 1
สายสัญญาณ 3.5M X 1

น้ำหนัก 10 กก.
ขนาด ไม่ระบุ
LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับสู่ ดินทร์พาวเดอร์โค้ท